Cataract operatie

Inleiding

Wat is cataract?

Cataract of staar is een vertroebeling van de ooglens die het scherp zien vermindert.  Door de vertroebeling van de ooglens treedt er lichtverstrooiing op in het oog.  Hierdoor lijken voorwerpen en landschappen waziger en grauwer.

  Hoe ontstaat cataract?
 • Ouderdom
 • Stofwisselingsziekte (bv: diabetes)
 • Trauma
 • Inname bepaalde medicatie (bv: Cortisone)
 • Aangeboren

 

Wat zijn de verschijnselen?

De symptomen verschillen van persoon tot persoon:

 • Wazig zien
 • Voorwerpen zijn minder goed afgelijnd
 • Dubbelzien met 1 oog
 • Minder goed details kunnen onderscheiden bij schemerlicht
 • Lichtschuwheid

Het kan zijn dat deze symptomen niet voor beide ogen even duidelijk aanwezig zijn, dit omwille van het feit dat staar in het ene oog soms sneller optreedt dan in het andere oog

Hoe wordt cataract behandeld?

Cataract kan met een operatie verholpen worden.  De troebele ooglens wordt vervangen door een heldere kunstlens.

Met de techniek, zogenaamd phaco-emulsificatie, wordt de lens tot kleine brokjes verbrijzeld door ultrasone trillingen. Na het opzuigen van de lens, blijft enkel nog het lenszakje over.  Dit lenszakje wordt gebruikt om de nieuwe, heldere kunstlens in op te hangen. 

Verloop van het onderzoek

Voorbereiding op de cataractoperatie Raadpleging oogheelkunde:

Op de raadpleging zullen een aantal oogmetingen uitgevoerd worden, dit om de sterkte te berekenen van de kunstlens die uw eigen lens zal vervangen.

U krijgt vlak voor het onderzoek druppels in uw ogen om de pupil wijd open te zetten, waardoor uw zicht tijdelijk (+/- 3u) beperkter is.

U mag na dit onderzoek minimum drie uur geen wagen besturen.

2 dagen voor de operatie:
 • 4 x per dag TOBRADEX druppelen in het te opereren oog
 • 4 x per dag DICLOABAK druppelen in het te opereren oog

De druppels mogen niet vlak na elkaar in het oog gedaan worden. U dient steeds 5 minuten te wachten.

Dag van operatie: Voorbereiding op de ingreep

De opname in het dagziekenhuis (2e verdieping, rode lijnen) zal ongeveer 2 tot 3 uur duren

U mag die dag geen wagen besturen, voorzie best een chauffeur

Draag gemakkelijke kledij en gebruik de dag van de ingreep geen make-up of crèmes in het aangezicht.

Ter voorbereiding van de operatie worden er druppels in  het te opereren oog gedaan.  Hierdoor zal uw pupil tijdelijk vergroten/verwijden/ dilateren.

Gelieve nog naar het toilet te gaan, voor het uw beurt is.

Verdoving
 • Lokale verdoving
  • De meeste ingrepen gebeuren onder lokale (druppel) verdoving
  • U mag een licht ontbijt nemen
  • U mag al uw medicatie verder innemen, ook bloedverdunning. Indien u vochtafdrijvende medicatie neemt, kan u deze best pas innemen na de ingrepen

 • Retrobulbaire verdoving
  • De verdoving gebeurt door middel van een prik in de buurt van het oog.
  • U mag een licht ontbijt nemen
  • U mag als uw medicatie verder innemen, maar uw bloedverdunning wordt best gestopt of tijdelijk omgeschakeld naar spuitjes (dit in overleg met de huisarts). Indien u vochtafdrijvende medicatie neemt, kan u deze best pas innemen na de ingrepen

 • Algemene verdoving
  • Indien nodig, komt u nog bij de dienst anesthesie op pre-operatief onderzoek
  • U moet nuchter zijn, dit wil zeggen niet meer eten of drinken vanaf middernacht
  • In overleg met uw arts, kan het zijn dat u ’s ochtends uw medicatie mag innemen met een klein slokje water.

Tijdens de ingreep

Tijdens de operatie wordt hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed gecontroleerd.

U hoort de chirurg praten met de verpleegkundigen en ook de gebruikte apparatuur maakt geluid.  Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Normaal gezien zal u geen pijn waarnemen.  U voelt wat water over de wang lopen en soms ervaart u een drukkend gevoel.

De ingreep duurt ongeveer een half uurtje.

Op het einde van de ingreep wordt er zalf in het oog gedaan en wordt het oog afgedekt met een beschermende oogschelp. Deze blijft ter plaatse tot uw controle daags nadien.

U krijgt 2 tabletten mee naar huis van het ziekenhuis (Dafalgan en Diamox). Deze mogen ingenomen worden bij pijn.

Na het onderzoek

  Nazorg
 • Gedurende 1 week slaapt u met een oogschelp
 • Tobradex
 • 4 x 1 druppel per dag tot 1 week na de operatie
 • 3 x 1 druppel per dag tot 2 weken na de operatie
 • 2 x 1 druppel per dag tot 3 weken na de operatie
 • 1 x 1 druppel per dag tot 4 weken na de operatie
 • Dicloabak
 • 4 x 1 druppel per dag tot 4 weken na de operatie
    Wat mag u wel doen na de operatie?
 • U mag normale activiteiten doen zoals lezen, tv kijken of licht huishoudelijke werk
 • U mag een bad nemen of onder de douche gaan, maar water in het geopereerd oog moet vermeden worden, zeker de eerste week na de ingreep.
 • Uw bril wordt ten vroegste 4 weken na de operatie aangepast. In de tussentijd zal u zelf ondervinden wat u het meest comfortabel vindt (met of zonder bril). U kunt eventueel het glas van uw bril aan de kant van het geopereerde oog eruit laten halen door de optieker.
  Wat mag u niet doen?
 • U mag geen zware inspanningen doen gedurende de eerste week na de operatie (bv: sporten, zware voorwerpen tillen,…)
 • U mag niet zwemmen gedurende de eerste maand na de operatie
 • U mag niet in uw ogen wrijven
 • U mag geen auto rijden tot u goedkeuring krijgt van uw arts

Cataract operatie