Panretinale Laser behandeling

Inleiding

Panretinale laser

Het netvlies of retina is een dunne laag van lichtgevoelige zenuwcellen, als behangpapier opgehangen tegen de binnenkant van de oogbol. De zenuwcellen zetten het binnenvallende licht om in elektrische signalen, die via de oogzenuw naar de hersenen gestuurd worden.

Er werd voorgesteld een panretinale laserbehandeling uit te voeren. Deze behandeling herstelt niet het zicht dat al verloren is gegaan. Bij de laserbehandeling wordt laserenergie gericht op bepaalde netvliesgebieden om complicaties ten gevolge van ischemie (tekort aan zuurstof) – zoals bijvoorbeeld de groei van abnormale bloedvaten – te voorkomen. Na verloop van tijd kunnen deze bloedvaten gaan bloeden of leiden ze tot littekens op het netvlies. Onbehandeld kan dit leiden tot blijvende blindheid.

Verloop van het onderzoek

De consultatie met laserbehandeling neemt in totaal ongeveer 1 uur in beslag (de laserbehandeling zelf duurt ongeveer 10-15 minuten per oog).

U wordt eerst door de arts onderzocht alvorens de voorbereidende druppels (Tropicol en Phenylephrine) worden toegediend. Deze moeten minstens 30 minuten inwerken en verwijden de pupil. De pupilverwijding blijft zo’n vijf tot zes uur na het indruppelen aanwezig en zorgt voor een waziger zicht.

Het oog wordt verdoofd met een druppel. Deze kan enkele seconden prikken bij het inbrengen. Om de laser behandeling te kunnen uit voeren, zal een contactlensje met gel op het oog worden geplaatst.

De laser zelf doet geen pijn, maar kan irriterend aanvoelen. U zult regelmatig lichtjes zien verschijnen. Indien u pijn hebt, kunt u steeds de dokter verwittigen.

U zal nadien nog een halfuurtje verblind zijn door het felle licht van de laserstraal en een waziger zicht ervaren door de druppels die gebruikt werden om pupil te vergroten en de gel die op het hoornvlies werd aangebracht.

U MAG ZELF NIET MET DE WAGEN RIJDEN NA DE LASERBEHANDELING.

RISICO’S

Aangezien elke puls van de laser een microscopisch litteken in het netvlies veroorzaakt, komen volgende mogelijke complicaties voor:

  • Blinde vlekken zien (scotomen)
  • Een verminderd nachtzicht
  • Een verminderd zijzicht

Het eventuele verlies van gezichtsvermogen veroorzaakt door de laserbehandeling aan het oog is mild in vergelijking met het verlies van het gezichtsvermogen dat mogelijk resulteert uit een onbehandelde netvliesaandoening.

Na het onderzoek

Doordat de pupillen verwijd werden, kan u zonlicht moeilijk verdragen en is het aangewezen een zonnebril te dragen.

Irritatieklachten op de dag van de behandeling zijn mogelijk als gevolg van de druppels en het gebruiken van de contactlens. Hiervoor kan u – zo nodig – kunsttranen gebruiken ter comfort.

Verdere nazorg bestaat uit regelmatige controles bij de oogarts. Meestal verloopt deze laserbehandeling in verschillende sessies en kan na verloop van tijd een aanvullende sessie noodzakelijk zijn. Dit kan pas geëvalueerd worden tijdens de controleraadpleging.

Panretinale Laser behandeling