Laser voor netvliesscheur

Inleiding

Het netvlies of retina is een dunne laag van lichtgevoelige zenuwcellen, als behangpapier opgehangen tegen de binnenkant van de oogbol. De zenuwcellen zetten het binnenvallende licht om in elektrische signalen, die via de oogzenuw naar de hersenen gestuurd worden.

De holte van het oog is grotendeels gevuld met glasvocht (vitreum), een soort gel-achtige massa die op enkele plaatsen aan de binnenzijde van de oogbol vastzit. Dit glasvocht heeft, met het ouder worden, de neiging om gedeeltelijk te verwateren. Daardoor schrompelt het glasvocht en komt daarbij geheel of gedeeltelijk van het netvlies los. Dit doet zich meestal voor na de leeftijd van 50 jaar, maar het komt bij bijziende mensen meestal veel vroeger voor dan bij andere mensen. Het kan ook vroeger optreden na een ernstig oogletsel of een oogontsteking.

Wanneer het glasvocht nog op enkele plaatsen aan het netvlies vastzit, kan dit een zekere  trekkracht op de verbindingen uitoefenen. In het beste geval veroorzaakt dit niet meer dan wat prikkeling van het netvlies en ziet men dus sterretjes of lichtflitsen. Wanneer de trekkracht te groot is, kan het netvlies ook scheuren. Meestal komt daarbij ook een stukje van het netvlies los dat gewoonlijk de vorm van een hoefijzer heeft. De scheur en het loskomen van het stukje netvlies merkt men meestal niet onmiddellijk op. De hechtingspunten tussen het glasvocht en het netvlies zitten namelijk meestal buiten het gedeelte van het netvlies waarmee men kijkt. Een scheur op die plaats heeft daardoor meestal geen directe invloed op het gezichtsvermogen.

De meeste netvliesscheuren zijn klein, maar een scheur kan de neiging hebben te vergroten. Dat kan uiteindelijk leiden tot het loskomen van het netvlies. Hoewel dit een niet zo vaak voorkomende aandoening is, worden in heel België toch jaarlijks ongeveer 1500 mensen hierdoor getroffen.

Scheuren waarbij het netvlies weinig of niet losgekomen is, worden doorgaans behandeld met een laser om verergering te voorkomen. Bij het laseren brengt men een gordel van kleine laserpuntjes aan rond de scheur. Met de laser schroeit men de weefsels als het ware aan mekaar. Op de plaats van de letsels vormt zich na enkele weken littekenweefsel dat het netvlies aan het daaronder gelegen vaatvlies verankert.

Verloop van het onderzoek

De consultatie met laserbehandeling neemt in totaal ongeveer 1 uur in beslag (de laserbehandeling zelf duurt ongeveer 10-15 minuten per oog).

U wordt eerst door de arts onderzocht alvorens de voorbereidende druppels (Tropicol en Phenylephrine) worden toegediend. Deze moeten minstens 30 minuten inwerken en verwijden de pupil. De pupilverwijding blijft zo’n vijf tot zes uur na het indruppelen aanwezig en zorgt voor een waziger zicht.

Het oog wordt verdoofd met een druppel. Deze kan enkele seconden prikken bij het inbrengen. Om de laser behandeling te kunnen uit voeren, zal een contactlensje met gel op het oog worden geplaatst.

De laser zelf doet geen pijn, maar kan irriterend aanvoelen. U zult regelmatig lichtjes zien verschijnen. Indien u pijn hebt, kunt u steeds de dokter verwittigen.

U zal nadien nog een halfuurtje verblind zijn door het felle licht van de laserstraal en een waziger zicht ervaren door de druppels die gebruikt werden om pupil te vergroten en de gel die op het hoornvlies werd aangebracht.

U MAG ZELF NIET MET DE WAGEN RIJDEN NA DE LASERBEHANDELING.

Na het onderzoek

Doordat de pupillen verwijd werden, kan u zonlicht moeilijk verdragen en is het aangewezen een zonnebril te dragen.

Irritatieklachten op de dag van de behandeling zijn mogelijk als gevolg van de druppels en het gebruiken van de contactlens. Hiervoor kan u – zo nodig – kunsttranen gebruiken ter comfort.

Verdere nazorg bestaat uit regelmatige controles bij de oogarts. De kans dat het netvlies loskomt door de scheur vermindert zeer sterk wanneer deze laserbehandeling uitgevoerd werd, maar 100% bescherming geeft dit niet.

Wanneer er in het ene oog een netvliesscheur of -loslating opgetreden is, moet soms het andere oog ook een gelijkaardige laserbehandeling ondergaan om het optreden van een netvliesloslating in dit oog te voorkomen.

Het uiteindelijke resultaat van de operatie of behandeling is niet altijd te voorspellen, maar de verwachtingen zullen voor de operatie / behandeling zo goed mogelijk worden aangegeven. Soms zijn meerdere operaties of behandelingen nodig om het gewenste doel te bereiken.

Laser voor netvliesscheur